Meslek Garantili Üniversite Bölümü

Meslek Garantili Üniversite Bölümü

ABONE OL
Nisan 11, 2024 08:57
Meslek Garantili Üniversite Bölümü
0

BEĞENDİM

ABONE OL

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?
HARİTA (JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ) MÜHENDİSLERİ HANGİ ALANLARDA ÇALIŞIR?

Harita Mühendisliği ülkenin gereksinim duyduğu her ölçekteki haritaların üretimini, araziye ilişkin küçük/büyük tüm projelerin etüd ve uygulamalarını gerçekleştiren bir meslek dalıdır. Haritalar ve harita mühendislik hizmetleri tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur. Söz gelimi kent planlaması ve imar planları için gerekli kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon planları, kadastro haritaları, kamulaştırma planları, arazi toplulaştırma planları, maden haritaları, topoğrafik haritalar harita mühendislerinin yönetim ve denetiminde üretilir. Karayolu, demiryolu, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etüdlerinde ve projelendirmelerinde, bu projelerin araziye uygulanmasında, yol, su, kanalizasyon gibi belediye teknik hizmetlerinin proje ve yapımlarında harita mühendislerinin yoğun bir işlevi vardır.

HARİTA ( JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ) MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Ülkemizde bugün yaklaşık 5500 harita mühendisi görev yapmaktadır. Bunların %45 kamu kurumları ve kuruluşlarında %55 de özel sektörde ya kendi şirket ve bürolarında, ya da büyük inşaat ve proje şirketlerinde çalışmaktadır. Bugünkü gereksinim bu sayının çok üstündedir. Harita Mühendislerinin Yoğun Olarak Görev Yaptığı Kamu Kurum ve Kuruluşlar :

Belediyeler
Tapu ve Kadastro Gn. Md.
Devlet Su İşleri Gn. Md.
İller Bankası Gn. Md.
Karayolları Gn. Md.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Köy Hizmetleri Gn. Md.
TKİ-Etibank-Maden D.
DLH-DDY-DHM
Üniversiteler

DİĞER KURUMLAR (Turizm Bakanlığı, Afet İşleri Gn.D.,GAP, Tarım Reformu Gn. Md., Arsa Ofisi Gn. Md. Vd.)
Özel Sektör

Haritalar Nasıl Yapılır? Harita deyince genellikle okul duvarlarına asılan Türkiye, Dünya Haritaları, ya da karayolları haritaları akla gelir. Harita mühendislerinin çalışma alanlarının yoğunluğunu proje hizmetlerine yönelik büyük ölçekli haritalar oluşturur. Bu haritaların yapılabilmesi için önce yeryüzü üzerinde kontrol noktaları ağları oluşturulur. Bu noktalarda yüksek duyarlıklı jeodezi aletleri ile açılar ve uzaklıklar ölçülür. Daha sonra bir dizi bilimsel hesaplarla bu kontrol noktalarının cm/mm doğruluğunda koordinatları bulunur. Koordinatları bulunan bu kontrol noktalarından özel jeodezi aletleri ile yapılacak ölçmeler ve hesaplamalar sonucu ayrıntı noktalarının koordinatları elde edilir. Bu bilgiler yardımıyla haritalar çizilir. Haritalar FOTOGRAMETRİ yöntemi ile de üretilmektedir. Bu yöntemde özel kameralarla uçaktan arazinin fotoğrafları çekilir. Stereodeğerlendirme aletlerinde bu fotoğraflarla arazinin üç boyutlu bir modeli elde edilerek, arazide çalışmak yerine ölçmeler, bu model üzerinde yapılır. Haritalar ve benzeri diğer ürünler bu teknoloji ile daha hızlı, daha güvenli ve daha ekonomik olarak üretilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Bugünkü bilgisayar teknolojisi olanakları, arazi ile bağlantılı her tür bilginin saklanabildiği coğrafi bilgi sistemleri sunmaktadır. Bu sistemler ile araziye ilişkin çalışmalarda ve kararlarda, sistemin sağladığı sorgulama olanakları ile istenilen bilgilere kolayca ulaşılabilmekte, arazi ile ilgili tasarımlar bilgisayar ekranında gerçekleştirilmektedir. Daha hakça ve toplum yararına düzen kurmada her düzeydeki yöneticiye gerekli olacak bu sistemlerin oluşturulması, yönetilmesi görevi harita mühendislik mesleğinin çağdaş bir işlevidir.

Yapay Uydular Aracılığı İle Ölçmeler Haritacılık ölçmeleri amacı ile yirmiden fazla yapay uydu yerküresi çevresindeki yörüngelerinde hareket etmektedir. Bir anten ve bir bilgi işlemci ile bu uydulardan alınan sinyallerden, kolayca ve cm doğruluğunda yer noktalarının koordinatları elde edilebilmektedir. Klasik haritacılık uygulamaları ile birlikte bu olanak ülkemizde de giderek daha fazla oranda kullanılmaktadır. Ayrıca yapay uydulardaki uzaktan algılama sistemleri ile kaydedilen görüntülerle ve fotogrametrik yöntemlerle küçük ölçekli haritalar üretilebilmekte ve güncelleştirilebilmektedir.

GÜNÜMÜZDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELERİMİZ

KISALTMA ÖĞRETİM KURUMU ÖĞRETİM YILI
( YTÜ ) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ( 1949 – 1950 )
( KTÜ ) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ( 1968 – 1969 )
( İTÜ ) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ( 1969 – 1970 )
( SÜ ) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ( 1972 – 1973 )
( ZKÜ ) ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ ( 1994 – 1995 )
( AKÜ ) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ( 1995 – 1996 )
( OMÜ ) SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ( 1997 – 1998 )
( HYTO ) M.S.B. HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKULU ( 1942 – 1943 )

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP