Haritacılıkla İlgili Öğretim Kurumları

Haritacılıkla İlgili Öğretim Kurumları

ABONE OL
Ocak 9, 2024 06:50
Haritacılıkla İlgili Öğretim Kurumları
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Türkiyede haritacılık eğitiminin çekirdeği geçen yüzyılda atılmıştır. Moralı Ali Efendi Deniz Bakanlığı sırasında (1804-1808) “Mühendishane” adıyla bir okul kurulmasını emretti. Bu okulda bir çok bilimlerin yanısıra “Harita Bilimi” ve “Coğrafya” dersleri koydurmuştur. Bu okulun adı daha sonra “Mühendishane-i Bahri-i Hümayun” (Devlet Deniz Mühendis Okulu) ve 1824 de Mekteb-i Bahriye (Denizcilik Okulu) daha sonra da Tersane-i Amire adını almıştır. Bu okul, birisi Gemi Yapım Tekniği, diğeri ise Harita Tekniği ve Coğrafya adında iki bölümden oluştu. Harita Tekniği ve Coğrafya bölümünde aritmetik, geometri, cebir, harita tekniği, coğrafya ve bazı ölçü aletleri, mukabele (kuran okuma), kompozisyon gibi dersler okutuluyordu.

1834 de Harp okulu açılmış ve öğrenim programlarında topografya, harita çizimi, manzara çizimi, gölge, tarama, jeodezi ve yol geçki saptanması gibi konular yer almıştır.

15 Ocak 1911 tarihli Emri Sami’ye (Sadrazam Emri) ile Defteri Hakanı nezareti (bakanlığı) bünyesinde İstanbul’da “Kadastro Memurları Mektebi” olarak ta bilinen “Kadastro Mektebi Alisi” kuruldu. Lise düzeyindeki okul 1912 de yüksek okul düzeyine çıkarıldı. İki şubeli olan okulun hukuk bölümü iki, matematik bölümü bir yıllıktı. 1916 da 1.Dünya Savaşı nedeni ile kapatılmasına kadar hukuk bölümünden 59, matematik bölümünden 85 mezun verdi. Cumhuriyetin kuruluşundan hemen sonra 1925 de Ankara’da “Kadastro Meslek Mektebi” ismiyle açıldı, ancak uygun yapı bulunamadığından İstanbul’a taşındı. Bir kurs seviyesinde olan okul 1933 de yeniden düzenlenerek Tapu ve Kadastro Tatbikat Mektebi oldu, 1936 da tekrar Ankara’ya taşındı. 1946 ya kadar 1240 mezun verdi. Eğitimci Mümtaz TARHAN (1908-1970) tarafından düzenlenerek 1946 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca müfredat programı ve yönetmeliği onaylanarak okula lise derecesi verilmiş ve ismi Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi olmuştur. 1988 yıl sonuna kadar buradan 3980 eleman mezun olmuştur. Tapu Kadastro Meslek Y.Okulu adıyla 1982 de Gazi Üniversitesine bağlanmıştır.

1916 yılında İstanbul’da “Harita Ahz-ı tersim okulu” (Harita Alımı ve Çizimi Okulu) açılmış ve üç dönem de 34 mezun verdikten sonra 1 Şubat 1923 yılında kapatılmıştır. 1911 yılında yapımına başlanan ve seri nirengiye dayanan 1:200 000 ölçekli istikşaf (seçim) haritalarının 124 paftalık tümünün 1929 yılına kadar süren yoğun bir çalışma sonucunda tamamlanması bu okulu bitirenler ile olanak kazanılmıştır 135).

Harita Genel Müdürlüğünün kuruluşuna paralel olarak 1925 tarihinde Ankara’da Harita Mekteb-i Ali’si (Harita Yüksek Okulu) açılmış ancak 1929-1938 yılları arasında kapatılmıştır. 1942/43 öğretim yılından itibaren mezun olanların mühendislik eğitimine denk bir eğitim gördükleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen Harita Genel Komutanlığı bünyesindeki bu okul 1969 yılında ismini “Harita Yüksek Teknik Okulu” olarak değiştirmiş ve öğretimini sürdürmektedir. Süresi iki yıl olan bu okula Harp Okulu mezunları alınmakta ve Mühendis Teğmen olarak mezun etmektedir 136) 137).
Ankara’da Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde jeodezi öğrenimi için bir program hazırladı, ancak uygulanamadı.

Mümtaz TARHAN’ın gayreti ile Milli Eğitim Bakanlığının 7 Mayıs 1949 tarih ve 10659 sayılı emirleriyle 1949/50 öğretim yılında İstanbul Teknik Okulunda Harita ve Kadastro şubesi açıldı 138)139). İlk yıl alınan öğrenciler birinci ve ikinci sınıfa yerleştirilerek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün burs desteği ile 1953 yılında ilk mezunlarını verdiler. 1959 yılında Yıldız Üniversitesinde Harita Kadastro şubesinde Master eğitimine başlandı. 1971 yılında Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünün gündüz öğrenimine paralel olarak gece eğitimi başlatıldı. Gece eğitimi daha sonra gündüze alınarak diğer öğretime paralel ikinci bir öğretim programı oldu. Bu okulun ismi daha sonra sıra ile Yüksek Teknik Okulu, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Yıldız Üniversitesi ve en son olarak da “Yıldız Teknik Üniversitesi” oldu.

1968/69 yılında Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesi içinde İnşaat Fakültesine bağlı Jeodezi Bölümü açıldı. İlk iki yıl beş yıllık Y.Müh öğreniminden sonra 4 yıllık lisans seviyesinde mühendislik öğrenimine geçildi. Daha sonraları bölüm İnşaat Fakültesinden ayrılarak Yerbilimleri Fakültesine ve en son olarak Mühendislik Mimarlık Fakültesi içine alındı. Bölümün ismi de diğer üniversitelerdeki bölümlerle birlikte Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümü oldu 140). Bu Üniversite ismi de 1981 de YÖK ile Karadeniz Üniversitesi ve 1989 da tekrar Karadeniz Teknik Üniversitesi oldu.141).
1969/70 yılında İTÜ de İnşaat Fakültesi içinde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü açıldı. Daha önceleri 1929 da bu üniversite bünyesinde açılan Jeodezi Bölümü rağbet görmeyerek kapanmıştır 142). Dört yıllık lisans öğretimi sonunda ilk mezunlarını 1973 yılında verdi.

1972/73 öğretim yılında Konya’da Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (Sonradan Selçuk Üniversitesi) içinde Harita ve Kadastro Mühendisliği şubesi açıldı143). Bu bölümde de ana öğretime paralel 2. bir öğretim programı uygulanmaktadır.

1994/95 öğrenim yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü açılarak ilk mezunlarını 1998 de verdiler.

1995/96 Öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Müh. Fakültesinde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü açılarak ilk mezunlarını 1999 da verdiler.
1997/98 Öğretim yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Müh. Fakültesinde de Jeodezi ve Fotogrametri Müh. bölümü açıldı.

Bütün bölümlerin ismi 1982 yılında çıkarılan 41 sayılı kararname ile “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü” oldu.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP