Mirasçılık ve mirasın geçişi – miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlerin uygulanacak olması – tenkis hükümleri – sağlararası teberru 
  • KozanBilgi.Net
  • Hukuk
  • Mirasçılık ve mirasın geçişi – miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlerin uygulanacak olması – tenkis hükümleri – sağlararası teberru 

Mirasçılık ve mirasın geçişi – miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlerin uygulanacak olması – tenkis hükümleri – sağlararası teberru 

ABONE OL
Kasım 28, 2023 07:57
Mirasçılık ve mirasın geçişi – miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlerin uygulanacak olması – tenkis hükümleri – sağlararası teberru 
0

BEĞENDİM

ABONE OL

T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2007/4930

Karar: 2008/4830

Karar Tarihi: 07.04.2008

(4722 S. K. m. 17) (743 S. K. m. 506, 507)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar: Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. (4722 s. Yürürlük Kanunu md. 17)

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının davalı S.Y. hakkında verilen hükme yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2- Davalılar E ve M hakkında verilen hükme yönelik tarafların temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Miras bırakan davalılar E ve M’e taşınmaz temlik etmemiş, E’nin 25.06.1998’de M’nin de 16.07.1998 tarihinde üçüncü kişilerden satın aldıkları taşınmazların bedelini ödemiştir. Bu halde tenkise tabi miktar, miras bırakanın üçüncü kişilere taşınmaz alımında ödediği bedeldir. Miras bırakanın üçüncü kişilere ödediği bu bedeller davalılara yapılan sağlararası teberru niteliğinde olup, ölümden önceki bir yıl içinde gerçekleştirildiğinden, teberrudaki kastına bakılmaksızın tenkise tabidir. (TKM. md. 507/3) Bu durumda mahkemece yapılacak iş; taşınmazların gerçek alım bedellerini tespit etmek ve bu bedellerin ölüm gününde ulaştıkları değerlerinin paranın satın alma gücündeki değişimler usulünce belirli kriterler dikkate alınarak belirlenerek hesaplamak ve bu bedeli tenkise tabi tutmak ve Türk Kanunu Medenisi’nin 506. maddesinde yer alan tercih hakkının ancak taksimi kabil olmayan bir mal temlikinde uygulanabileceğini, para temliklerinde bu maddenin uygulama olanağının bulunmadığını da gözeterek ulaşılacak sonuç uyarınca karar vermekten ibarettir. Bu hususların gözetilmemesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, davalı S hakkında verilen hükmün yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 07.04.2008

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP