Tüketici Kimdir? – Bilinçli Tüketici Kimdir?

Tüketici Kimdir? – Bilinçli Tüketici Kimdir?

ABONE OL
Mart 4, 2023 14:18
Tüketici Kimdir? – Bilinçli Tüketici Kimdir?
0

BEĞENDİM

ABONE OL

TÜKETİCİ KİMDİR?

Kendisinin ve/veya ailesinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretici veya satıcılardan satın alıp kullanan veya satın alma potansiyeli bulunan gerçek kişilere tüketici denir.

TÜKETİCİ SATINALMA KARAR SÜREÇLERİ

Tüketicinin davranışlarını açıklamaya yönelik çeşitli satın alma süreci modelleri geliştirilmiştir. Satın alma sürece, satın almayı bir sorun çözme olarak gören bir yaklaşımla ele alındığında, alıcının geçirdiği aşamalar beş gurupta toplanabilir.

1.1. Bir İhtiyacın Ortaya Çıkması,
1.2. alternatiflerin Belirlenmesi,
1.3. alternatiflerin Değerlendirilmesi,
1.4. Satın alma Kararının Verilmesi,
1.5. Satın alma Sonrası Duygular.

Süreç başladıktan sonra, tüketici gerçek alımdan önce herhangi bir aşamada vazgeçebilir. Kimi ihtiyaçların doyurulması için alım karı ve alımı gerçekleştirme güncel bir olay yada alışkanlık olur. Örneğin, sigara alınır. Kimi alımlarda sürecin tüm aşamalarından geçmek zorunludur. Örneğin, pahalı dayanıklı bir malın alımı, mesela TV alıcısı satın alma vb. satın alma alışkanlığına dönüştüğünde, geçmişteki öğrensel deneyler, satın alma tepkisi oluşturur, iki ve üçüncü aşamalar atlanarak belirli marka bir mal satın alınır. Ama, malın niteliğinde, fiyatında, mala bağlı hizmette bir değişiklik olursa, tüm aşamalardın geçilir.

1.1.Bir İhtiyacın Ortaya Çıkması:
Karar süreci, doyurulmamış bir ihtiyacın (güdü) gerilim yaratmasıyla başlar. Örneğin, acıkma gibi biyolojik bir ihtiyaç doğar yada saklı bir ihtiyaç reklam yada göze çarpma gibi dış bir etkiyle otaya çıkar. Yada tüketilen bir mal doygunluk sağlamadığından, gerilim ortaya çıkar. İhtiyaç tanındıktan sonra, tüketici yada aile birbiriyle çatışan iç tepkileri nasıl çözümleyeceği yada zaman, işgücü ve para gibi kıt kaynakları nasıl kullanılacağı sorusuyla karşı karşıya kalır. Örneğin, miras yoluyla eline 10 milyar TL. gecen bir koca, bu parayla araba almak ister; öte yandan karısı, bu paranın ev mobilyasına harcanmasını isteyebilir; yara bu paranın çocuklarının öğrenim girerlerine ayrılmasını isteyebilirler. Ayrıca, koca içinde yer aldığı toplumsal gurubun, otomobil alımını nasıl karşılayacağı konusunda kuşkuya düşebilir. Karar sürecinin öteki aşamasına geçmesi için, kocanın bu çatışmayı çözmesi gerekir.

1.2.alternatiflerin Belirlenmesi:
ihtiyaç ortaya çıktıktan sonra, mal ve marka seçenekleri saptanmalıdır. Örneğin, bir ev hanımı cildinin bozulmasını istemiyorsa, bulaşık yıkarken ya eldiven giymeyi, yada değişik bir deterjan kullanmayı isteyebilir. Bu iki mal türü arasında seçim yaptığında, seçtiği malın çeşitli markaları arasında da bir seçim yapması gerekir.
Bilgi sağlamak için ya içinde yer aldığı yada ilişki kurduğu toplumsal guruba başvurur; ya reklamları izler yada satış kurumlarını dolaşır.

1.3.alternatiflerin Değerlendirilmesi:
varolan seçenekleri tanıdıktan sonra, her birinin değerlemesine sıra gelir. Araştırma ve değerlemede genellikle aynı etkenlerin etkisi görünür. Ortaya çıkan ihtiyaç çok ivedi ise, iki aşamada da çok az zaman harcar. Satış yerlerini dolaşmaktan hoşlanan bir tüketici, çok zaman harcamayı göze alır. Öğrenim düzeyi yüksek ve geliri çok olan tüketiciler ayrıntılı bir değerleme yaparlar. Değerlemede geçmiş deneyleri ve çeşitli markalara karşı tutumu önemli dol oynar. Ayrıca ailesinin ve ilişkili olduğu toplumsal gurubun önerilerini göz önüne alırlar.

1.4.Satın alma Kararının Verilmesi:
malı arama ve değerlemeden sonra, tüketici, bir noktada, ortaya çıkan ihtiyacını doyurup doyuramayacağını kararlaştırmak zorundadır. Kararı olumlu ise malın cinsine, markasına, fiyatına, rengine, miktarına ve satın alacağı yare ilişkin bir dizi karar vermek zorundadır.
Bu kararı vermek kolay değildir. Ama pazarlamacı karar vermeyi kolaylaştırabilir. Mesela, pazarlamacı, reklam yoluyla bu karar alanlarıyla ilgili bilgilen verir.

1.5.Satın alma Sonrası Duygular:
tüketicinin alım sonrası ortaya çıkan değerlendirmeleri, duygu ve düşünceleri de pazarlama açısından önemlidir. Alıcının başkalarına ne söyleyeceği ve alışkanlığa dönüşen tekrar alımları yapıp yapmayacağı gibi ancak, alışkanlığa dönüşen satın almalar dışında tüketicide, seçilen malın olumsuz yanları, seçilmeyen malın üstünlükleri bir kaygı, yanlış seçim endişesi ve uyumsuzluk yaratır. İşletme, reklam, diğer tutundurma çalışmaları ve satış sonrası hizmetlerle, satmış olduğu mallarla ilgili olarak tüketicide belirlenecek kaygı olumsuz duyguları silmeye veya en azından azaltmaya çalışır.

TÜTETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Satın alma karı veren yada satın alma karırına katılanların satın alma davranışları çeşitli etkenlerin etkisiyle oluşur. Malın nitelikleri, üreticinin yada aracının özellikleri ile tüketicinin özellikleri satın alma davranışlarını etkileyen başlıca faktörlerdir.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP