Pırasa Üretimi

Pırasa Üretimi

ABONE OL
Mart 15, 2023 17:04
Pırasa Üretimi
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Pırasa üretimi iki şekilde yapılır. Birinci yol direk tohum ekimidir. İkinci yol ise önce fide yetiştirme, sonra fide dikimi dir.

Doğrudan tohum ekimi ile üretim

Doğrudan tohum ekimi yoluyla yapılacak pırasa üretimi nde bölge şartlarına ve hasat zamanına bağlı olarak ekim yapılacak toprak, 25 cm derinlikte sürülür daha sonra dekara verilecek olan azotun yarısı, fosforlu ve potaslı gübrenin tamamı serpme olarak  pırasa tohumu toprağa verilir. Diskaro ile toprağın 8-10 cm’Iik derinliğine karıştırılıp toprağa sürgü çekilerek ekime hazırlanır. Toprağın ekimden önce iyice inceltilmesi gerekir. Ekimde daha ileride uygulanacak kültürel işlemlerin kolayca yapılabilmesi için sıra aralarında 40-50 cm’lik bir aralık verilir ve sıra üzerinde her 6-8 cm’de bir tohum gelecek şekilde ekim yapılır. Ekim derinliği 2-2.5 cm olmalıdır. Daha yüzeysel ekimde toprak tavının kaçması, daha derin ekimde de bitkinin toprak yüzüne çıkmasının zorlaşması nedeniyle çimlenme sorunları yaşanır. Ekim mibzerle yapılır ve ekimden sonra yabancı otlara karşı çimlenme öncesi yabancı ot ilacı uygulaması yapılır.

Pırasa üretimi ekimden 10-15 gün sonra bitkiler toprak üstünde görülür. Çimlenme tamamlandıktan sonra sık olan yerlerde sıra üzerinde 12-15 cm’de bir bitki kalacak şekilde seyreltme yapılır. 1 dekar alanın direkt tohum ekimi suretiyle ekilmesi için 200-300 g tohum kullanılır. Bitkiler kalem kalınlığına geldiğinde temel gübrelemede ayrılmış olan azotlu gübre iki veya üçe bölünür her sulamada bir bölümü sıra aralarına uygulanır.

Fide ile üretim

Fide ile pırasa üretimi için önce ihtiyaç olan kadar fidenin zamanında dikime hazır olacak şekilde yetiştirilmesi gerekir. Pırasa üretimi tohum ekiminden fidelerin dikim büyüklüğüne gelmelerine (6-8 mm kesit kazandıkları zaman) kadar fide yetiştirme şartları ve yetiştirme sıklığına bağlı olarak 50-70 gün zaman ister.

Dikim tarihi esas alınarak bundan 50-70 gün önce tavalara ekim yapılır. Pırasa fidesi yetiştirilecek alan, ekimden 1-2 ay önce yanmış çiftlik gübresi ile dekara 4-5 ton gübre gelecek şekilde gübrelenir. Bu gübre toprağın 15-20 cm’lik derinliğine sürümle birlikte karıştırılarak 120 cm eninde, uzunluğu arazideki eğime bağlı olarak değişen büyüklükte tavalar hazırlanır. Ekim, bu tavalara serpme olarak yapılır.

Ekilecek tohum en az ikiye ayrılarak aynı tavaya enine ve boyuna olmak üzere iki defada, üçe ayrılmış ise üç defada ekilir. Üstüne harç hazırlama imkânları varsa harçla, yoksa tava toprağı ile 1-1.5 cm’lik kapak atılıp kapağı akıtmamasına dikkat edilerek sulama yapılır.

Sıcak bölgelerde tavın kolayca kaçmaması için tohum ekiminden sonra çimlenme başlangıcına kadar tavaların üzeri gölgelenir. Ekimde 1 m2 alana 10-12 g kadar tohum atılır. 50.000 adet fide için 300 g tohum ve 25 m2 tava gerekir.

Dikim 30×12 cm aralıklarla yapılacaksa dekara yaklaşık 28-30 bin adet fide gerekir. Buna göre fide hazırlığı yapmak gerekir. Fidelerin gelişme dönemlerinde düzenli olarak ot alma ve sık olan yerlerde erken dönemde hafif seyreltme yaparak fidelerin birbirine eşit bir şekilde gelişmeleri sağlanır. Ekimden sonra yabancı ot kontrolü için yapılacak uygulamalar, yetiştiricilik açısından önem taşır. Dikim yapılacak tarla, tohumla yapılan yetiştirmede olduğu gibi gübrelendikten sonra 20-25 cm derinliğinde 30-40 cm aralıklarla karıklar açılır. Karıklar içine su verilerek dikim yapılır. Yapraklarının 1/3’ü ve uzun kökleri kesilerek (tıraşlanmış) hazırlanmış ve 2-3 büyüklük grubuna ayrılmış olan fideler, her grup ayrı parselde olacak şekilde karıkların boyun noktalarına dikilir. Dikimin derin yapılmamasına özen gösterilir. Sıra üzeri mesafesi 10-15 cm arasında değişebilir. Farklı büyüklükteki fidelerin aynı parsele dikilmesi gelişmede sakıncalar yaratır. Kuvvetli gelişen fideler diğerlerini baskı altına alır. Parselde eşit gelişme oluşmadığı için hasadın bir defada yapılması mümkün olamaz. Bu durum birçok açıdan sakıncalıdır.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP