Satım Sözleşmesinde Satıcının Temerrüdü 

Satım Sözleşmesinde Satıcının Temerrüdü 

ABONE OL
Kasım 29, 2023 09:25
Satım Sözleşmesinde Satıcının Temerrüdü 
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Adi satımLar için BK. md. 106 ve devamı genel temerrüd hükümleri uyguLanır. Satıcı ihtarla temerrüde düşer, bu durumda alacaklının seçimlik hakları doğar ve bunLardan bazıLarı için mehil tayini gerekir.

BK. md. 187 ticari alımlar için özel bir temerrüd hükmü getirmiştir.

”Madde 187 – Ticari muamelelerde teslim için bir zaman tayin edilmiş olupta bayi temerrüt ederse müşterinin teslim talebinden vaz geçerek ademi ifa sebebi ile zarar ve ziyan isteyeceğini kabule cevaz vardır.
Müşteri teslimini istemek niyetinde ise muayyen müddetin inkızasında bayii bundan haberdar etmesi lazımdır.” demekte ve biz maddeden bunun sadece muayyen vadeli ticari satımlar için geçerli olacağını anLamaktayız.

Ticari satış nedir?

T.K.’da düzenlenmiş satış ticari satıştır. Yani kanunlarda düzenlenenelerden başka belli bir malın satımını kendisine meslek edinenlerin satımı veya karşı taraf aldığı malı tekrar satmak ya da kiraya vermek için hareket ediyorsa bu satış ticari satıştır. TK. md. 21’e göre tacirler arası satış ticari satıştır.

Yine satım sözleşmesinde her iki tarafta tacir olmasa bile ya da her iki tarafta ticari bir amaç taşımasalar bile taraflar buraya ticari satışl hükümleri uygulanacaktır diye anlaşabilirler.

B.K. md 187’nin uygulanabilmesi için bu satışın ticari bir satış olması gerekir ve bu ticari satışın muayyen vadeli olması gerekir. Adi satım ve ticari fakat muayyen vadeli olmayan tsatımlara uygulanacak 106 ve devamı maddeler dışında kalan tiari satımlara uygulanacak 187. madde neyi öngörüyor?

Karine olarak alıcı aynen ifadan vazgeçerek müsbet zararının tazminini ister.

Alıcının seçimlik haklarını kullanabilmesi için mehil tayinine gerek yoktur. Kesin vadeli olduğu için ihtara da gerek yoktur.

Alıcı, satıcı temerrüde düşmesine rağmen aynen ifayı istiyorsa bunu satıcıya DERHAL BİLDİRMELİDİR. Suskun kalırsa karine olarak aynen ifadan vazgeçip müsbet zararının tazminini istediğini anlarız.

187. madde sözleşmeden dönmeden bahsetmemiş. Ama baskın görüş sözleşmeden de dönülebileceğini kabul ediyor.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP