Atatürk’ün Okul Gezileri

Atatürk’ün Okul Gezileri

ABONE OL
Mart 2, 2023 10:28
Atatürk’ün Okul Gezileri
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Atatürk’ün Okul Gezileri (1916 – 1938)

ATATÜRK’ÜN OKUL GEZİLERİ

Edirne Darülmuallimini (Erkek Öğretmen Okulu) Ziyaretleri (1916)

Edime Darüleytamı (Öksüzler Okulu)’nda (1916)

Erzurum Kongresi’nin Yapıldığı Mektep (Okul)’te (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)

Sivas Kongresi’nin Yapıdığı Sivas Sultanîsi (Lisesi)’nde (2 Eylül – 18 Aralık 1919)

Kayseri’de Mektep (Okul) Ziyaretleri (20 Aralık 1919)

Kırşehir İdadisi (Lisesi)’ni Ziyareti (24 Aralık 1919)

Ankara Ziraat Mektebi (Tarım Okulu)’nde (27 Aralık 1919)

Ankara Sultanîsi (Erkek Lisesi)’nde (30 Aralık 1919)

Ankara Zabit Namzetleri Talimgahı (Subay Adayları Okulu)’nın Açılış Töreninde (1 Temmuz 1920)

Konya Sultanî Mektebi (Erkek Lisesi)’nde (4 Ağustos 1920)

Ankara Zabit Namzetleri Talimgahı (Subay Adayları Okulu) Diploma Töreninde (1 Kasım 1920)

Ankara Zabit Namzetleri Talimgahı (Subay Adayları Okulu)’nin Yıl Dönümü Töreninde (1 Temmuz 1921)

Akşehir Medresesi’nde (22 Mart 1922)

Akşehir İdadisi (Lisesi)’nde (22 Mart 1922)

Çay Darüleytamı (Öksüzler Okulu)’nı Ziyareti (31 Mart 1922)

Konya Darülhilafetülâliyye Medresesinde (1 Nisan 1922)

Konya Askerî Nalbant Mektebi (Okulu)’nde (2 Nisan 1922)

Konya Darüleytamı (Öksüzler Okulu)’nda (3 Nisan 1922)

Konya Mektebi Sanayi (Sanat Okulu)’nde (3 Nisan 1922)

Konya Topçu Talimgahı (Okulu)’nda (3 Nisan 1922)

Konya Darülmuallimatı (Kız Öğretmen Okulu)’nda (3 Nisan 1922)

Konya Sultanîsi (Konya Lisesi)’nde (3 Nisan 1922)

Konya Darülmuallimini (Erkek Öğretmen Okulu)’nde (3 Nisan 1922)

Konya Darülmuallimatı (Kız Öğretmen Okulu)’nın Armağanı (4 Nisan 1922)

Ankara Ziraat Mektebi (Tarım Okulu)’nde (10 Mayıs 1922)

Adapazarı Kız Numune Mektebi (Adapazarı Kız İlkokulu)’nde (20 Haziran 1922)

Ankara İstiklâl İlk Mektebi (İlkokulu)’nde Konserde (2 Kasım 1922)

Bursa Sultanîsi’nde Muallimler (Erkek Lisesi’nde Öğretmenler) Tarafından Verilen Çay Ziyafetinde (23 Ocak 1923)

Akhisar’da Mektep (Okul) Müsameresinde (5 Şubat 1923)

İzmir Sanat Mektebi (Okulu)’nde (13 Şubat 1923)

Adana Darüleytamı (Öksüzler Okulu)’nda (15 Mart 1923)

Adana Sanayi Mektebi (Sanat Okulu)’nde (16 Mart 1923)

Adana Darülmüallimîni (Erkek Öğretmen Okulu) ve Sultanî Mektebi (Lisesi)’nde (16 Mart 1923)

Adana Darülmuallimatı (Kız Öğretmen Okulu)’nda (16 Mart 1923)

Mersin’de Mektep (Okul) Ziyareti (17 Mart 1923)

Tarsus’ta Mektep (Okul) Ziyaretleri (19 Mart 1923)

Konya Darülmuallimîni (Erkek Öğretmen Okulu )’ni Ziyareti (21 Mart 1923)

Konya Darülhilâfetülâliyye Medresesinde (22 Mart 1923)

Konya Darülirfan Mektebi (Okulu)’nde (22 Mart 1923)

Konya Darülmuallimâtı (Kız Öğretmen Okulu)’nda (22 Mart 1923)

Konya Sultanîsi (Erkek Lisesi)’nde (22 Mart 1923)

Kütahya Sultanîsi (Lisesi)’nde (24 Mart 1923)

Ankara Ziraat Mıntıka Mektebi Fennî Sergisinde (Tarım Bölge Okulu Teknik Gösterisinde) (9 Haziran 1923)

İzmir Sanat Mektebi (Okulu)’nde (16 Ocak 1924)

Bursa’da İstanbul Erkek Lisesi İzcilerinin Müsameresinde (Eylül 1924)

Trabzon Lisesi’nde (16 Eylül 1924)

Trabzon Ticaret Mektebi (Okulu)’nde (16 Eylül 1924)

Trabzon Erkek Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)’nde (16 Eylül 1924)

Samsun İstiklâl Ticaret Mektebi (Okulu)’nda Muallimlerle (Öğretmenlerle) Konuşması (22 Eylül 1924)

Sivas Lisesi’nde (27 Eylül 1924)

Kars Kız İlk Mektebi (İlkokulu)’nde (6 Ekim 1924)

Erzurum Lisesi ve Erkek Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)’nde (9 Ekim 1924)

Şebinkarahisar Orta Mektebi (Ortaokulu)’nde (12 Ekim 1924)

Şarkışla İptidai Mektebi (İlkokulu)’ni Ziyareti (13 Ekim 1924)

Kayseri Lisesinde (14 Ekim 1924)

Kırşehir Yeşilyurt İlk Mektebi (İlkokulu)’nde (17 Ekim 1924)

Konya Mekteplerine (Okullarına) Davet Edilmesi (6 Ocak 1925)

Konya Mekteplerini (Okullarını) Ziyareti (7 Ocak 1925)

Konya Lisesi Müsameresinde (10 Ocak 1925)

Konya Erkek Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu) Müsameresinde (11 Ocak 1925)

Adana Ziraat Mektebi (Tarım Okulu)’nde (18 Ocak 1925)

Adana Erkek Lisesi’nde (19 Ocak 1925)

Adana Kız ve Erkek Muallim Mekteplerinde (Öğretmen Okullarında) (19 Ocak 1925)

Silifke Lisesi’nde (28 Ocak 1925)

Çankırı Kız İlk Mektebi (İlkokulu)’nde (23 Ağustos 1925)

Çankırı Orta Mektebi (Okulu)’nde (31 Ağustos 1925)

İstanbul Muallim Mektebi Heyetini (Öğretmen Okulu Kurulunu) Kabulü (25 Eylül 1925)

Bursa Muallimler (Öğretmenler) Birliği Müsameresinde (26 Eylül 1925)

Bursa Kız Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu Müsameresinde) (2 Ekim 1925)

İzmir Kız Muallim Mektebi (Kız Öğretmen Okulu) Müsameresinde (13/14 Ekim 1925)

İzmir Sanat Mektebi (Okulu)’nde (14 Ekim 1925)

İzmir Kız Lisesi’nde (14 Ekim 1925)

İzmir Muallimler Birliği’nin Erkek Muallim Mektebindeki (Öğretmenler Birliği’nin Erkek Öğretmen Okulundaki) Çay Ziyafetinde (14 Ekim 1925)

İzmir’de Öğrenci Müsameresinde (14 Ekim 1925)

İzmir Ziraat Mektebi (Tarım Okulu)’nde (15 Ekim 1925)

İzmir Erkek Lisesi’nde (15 Ekim 1925)

İzmir Darüleytamı (Öksüzler Okulu)’nda (15 Ekim 1925)

Konya Muallimler (Öğretmenler) Birliği’nde (18 Ekim 1925)

Konya Muallimler Birliği’nin Kız Muallim Mektebi (Öğretmenler Birliği’nin Kız Öğretmen Okulu)’ndeki Müsameresinde (19 Ekim 1925)

Ankara Hukuk Mektebi (Fakültesi)’nin Açılış Töreninde (5 Kasım 1925)

İzmir Bornova Ziraat Mektebi (Tarım Okulu)’nde (16 Haziran 1926)

Ankara Mekteplerinin Terbiye-i Bedeniye (Okullarının Beden Eğitimi) Şenliklerinde (10 Mayıs 1928)

Sinop Yatı Mektebi (Okulu)’nde (15 Eylül 1928)

Samsun İstiklâl İlk Mektebi’nde Verilen Muallimler (İlkokulu’nda Verilen Öğretmenler) Balosunda (16/17 Eylül 1928)

Sivas Lisesi’nde (20 Eylül 1928)

23 Nisan Hâkimiyeti Milliye (Millî Egemenlik) Bayramı Kutlamalarında (23 Nisan 1929)

Ankara’da Çankaya İlk Mektebi (İlkokulu)’ni Ziyareti (1929)

Ankara Hukuk Mektebi (Fakültesi)’nde (7 Ocak 1930)

Ankara’da Muhasebe Kursunda (5 Şubat 1930)

Antalya Lisesi’nde (10 Mart 1930)

Kayseri Lisesi’nde (18 Kasım 1930)

Sivas Kız Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)’nde (20 Kasım 1930)

Sivas Lisesi’nde (20 Kasım 1930)

Amasya Orta Mektebi (Ortaokulu)’nde (21 Kasım 1930)

Samsun Lisesi’nde (26 Kasım 1930)

Harp Akademisi’nde (2 Aralık 1930)

Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)’nde (2 Aralık 1930)

Harbiye Mektebi (Harp Okulu)’nde (2 Aralık 1930)

Galatasaray Lisesi’nde (2 Aralık 1930)

İstanbul Darülfünunu (Üniversitesi)’nda (15 Aralık 1930)

Avrupa’ya Tarih Tahsiline (Öğrenimine) Gidecek Talebeleri (Öğrencileri) Kabulü (15 Aralık 1930)

Kırklareli Ziya Gökalp İlk Mcktebi (İlkokulu)’nde (21 Aralık 1930)

Edime Mekteplerini (Okullarını) Ziyareti (24 Aralık 1930)

Edime Kız Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)’nde (24 Aralık 1930)

Edime Erkek Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)’nde (24 Aralık 1930)

Edime Erkek Lisesi’nde (24 Aralık 1930)

Edime Orta Mektebi (Ortaokulu)’nde (24 Aralık 1930)

Edime Erkek Yatı Mektebinde (Ortaokulunda) (24 Aralık 1930)

Edime Sanayi Mektebi (Sanat Okulu)’nde (24 Aralık 1930)

Ankara Gazi Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)’nde (11 Ocak 1931)

Ankara İsmetpasa Kız Enstitüsü’nde (18 Ocak 1931)

İzmir Erkek Lisesi’nde (1 Şubat 1931)

İzmir Kız Lisesi’nde (1 Şubat 1931)

İzmir Kız Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu )’ni Ziyareti (1 Şubat 1931)

Denizli Orta Mektebi ve Köy Muallim Mektebi (Ortaokulu ve Köy Öğretmen Okulu)’nde (4 Şubat 1931)

Afyon Lisesi’nde (2 Mart 1931)

Galatasaray Lisesi Müsameresinde (28 Ocak 1932)

Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsü’ndeki Birinci Kadın İktisat (Ekonomi) Sergisinde (18 Aralık 1932)

Ankara Musiki Muallim Mektebi (Müzik Öğretmen Okulu) Müsameresinde (4 Ocak 1933)

Ankara Musiki Muallim Mektebi (Müzik Öğretmen Okulu)’nde (1933)

Eskişehir Gazi Mustafa Kemal İlk Mektebi (İlkokulu)’nde (16 Ocak 1933)

Eskişehir Lisesi’nde (16 Ocak 1933)

Balıkesir Lisesi’nde (21 Ocak 1933)

Balıkesir Kız ve Erkek Orta Mekteplerini (Ortaokullarını) Ziyareti (22 Ocak 1933)

Balıkesir’de Mektep (Okul) Müsameresinde (22 Ocak 1933)

Yüksek Ziraat Mektebi (Tarım Okulu) Stajyerlerinin Müsameresinde (21 Mart 1933)

Ankara Erkek Lisesi Müsameresinde (25 Mart 1933)

Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsü’nde (24 Haziran 1933)

Ankara Kız Lisesi İmtihanlarında (Sınavlarında) (24 Haziran 1933)

Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsü İmtihanlarında (Sınavlarında) (27 Haziran 1933)

Ankara Erkek Lisesi İmtihanlarında (Sınavlarında) (28 Haziran 1933)

Ankara Hukuk Fakültesi İmtihanlarında (Sınavlarında) (29 Haziran 1933)

Galatasaray Lisesi İmtihanlarında (Sınavlarında) (1 Temmuz 1933)

İstanbul Darülfünunu İmtihanlarında (Sınavlarında) (2 Temmuz 1933)

Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsü’nde (Ekim 1933)

Gazi Terbiye (Eğitim) Enstitüsü’nde (Kasım 1933)

Gazi Terbiye (Eğitim) Enstitüsü’nde (21 Aralık 1933)

Yozgat Lisesi’nde (3 Şubat 1934)

İzmir Gazi İlk Mektebi (İlkokulu)’nde (12 Nisan 1934)

İzmir’de Çocuk Balosunda (12 Nisan 1934)

Gömeç (Armutova) Köyü İlk Mektebi (İlkokulu)’nde (13 Nisan 1934)

Ankara Kız Lisesi Talebeleri (Öğrencileri) ile Savaş Oyunları (9 Mayıs 1934)

Ankara Kız Lisesi Müsameresinde (12 Mayıs 1934)

Gazi Terbiye (Eğitim) Enstitüsü Talebeleri (Öğrencileri) ile Resim Dersi (1934)

Ankara’da Büyük Müsamerede (19 Haziran 1934)

İzmir Bornova Ziraat Mektebi (Okulu)’nde (22 Haziran 1934)

İzmir Erkek Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)’nde (22 Haziran 1934)

Balıkesir Necatibey Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)’nde (24 Haziran 1934)

Harp Akademisinde (27 Haziran 1934)

Metris Çiftliği’nde Toplu Atış Mektebi ve İhtiyat Zabitler Mektebi (Atış Okulu ve Yedek Subaylar Okulu) Talimlerinde (28 Haziran 1934)

Maltepe Piyade Atış Mektebi (Okulu)’nde (1 Temmuz 1934)

Ankara Kız Lisesi’nde (Kasım 1934)

Ankara İsmetpasa Kız Enstitüsü’nde (1934)

Ankara Türkkuşu Okulu’nun Açılışında (3 Mayıs 1935)

Ankara Türkkuşu Okulu’nda (13 Mayıs 1935)

Ankara Dil ve Tarih Coğafya Fakültesi’nin Açılış Töreninde (9 Ocak 1936)

Ankara Türkkuşu Okulunda (25 Ocak 1936)

Eskişehir Tayyare Mektebi (Uçak Okulu)’nde (9 Haziran 1936)

Türk Maarif Cemiyeti Ankara Yenişehir Lisesi Müsameresinde (26 Mayıs 1937)

Halkalı Ziraat Mektebi (Tarım Okulu)’nde (7 Ağustos 1937)

Sivas Lisesi’nde (13 Kasım 1937)

Adana Kız Sanat Enstitüsü’nde (19 Kasım 1937)

Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde (4 Mart 1938)

Ankara Türkkuşu Okulu’nda (11 Mart 1938)

Kaynak: Atatürk’ün Okul Gezileri, Ahmet Bekir Palazoğlu, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 1998. ISBN: 975-11-1928-6

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP