Gürer: “Kuraklıktan etkilenen çiftçilerin borçları 2 yıl ertelensin”

Gürer: “Kuraklıktan etkilenen çiftçilerin borçları 2 yıl ertelensin”

Ömer Fethi Gürer, kuraklığın neden olacağı olumsuzlukların telafisi için Kanun Teklifi verdi.

ABONE OL
Mart 14, 2023 08:03
Gürer: “Kuraklıktan etkilenen çiftçilerin borçları 2 yıl ertelensin”
0

BEĞENDİM

ABONE OL

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuraklık nedeniyle ürünü zarar gören çiftçilerin kamu bankalarına ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz bir şekilde 2 yıl süreyle ertelenmesi için Kanun Teklifi hazırladı.

Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sunan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuraklığın; tarım ve gıda öncelikli olmak üzere hayatımızın her aşamasını etkilediğini belirterek, Anadolu’da çok geniş tarım alanların kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

KURAKLIK İÇİN KANUN TEKLİFİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuraklık nedeniyle ürünleri en az yüzde 20 zarar gören üreticilerin zararının sigorta kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın tespit edilerek, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası ile tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz bir şekilde 2 yıl süreyle ertelenmesi yönünde Kanun Teklifi hazırladı.

KURAK BİR DÖNEME GİRDİK

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ‘Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nde’, ülkemizde,özellikle 3-4 aylık süreçte, yağışların uzun yıllar ortalamalarına göre daha az gerçekleşmesinin kurak bir dönemin yaşanmasına neden olduğunu belirtti

KURAKLIK HAYATIMIZI OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Kuraklığın, tarım ve gıda öncelikli olmak üzere hayatımızın her aşamasını etkilemekte olduğuna işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kuraklığın olumsuz etkileri ilk olarak tarımda görülür ve devamında suya bağlı olan tüm yaşamsal faaliyetleri olumsuz şeklide etkiler. Tarım alanlarında, tohumların çıkış ve gelişme döneminde ihtiyaç duydukları suyu toprakta bulamaması tarımsal kuraklığı daberaberinde getirir. Son birkaç aylık süreçte ülkemizin içinde bulunduğu durumda da tam olarak karşılığı tarımsal kuraklık başlangıcı olarak nitelendirilebilir” ifadelerini kullandı.

KURESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu ve insanların yaşamsal faaliyetlerini doğrudan etkileyen kuraklığınülkemizde de etkisini göstermeye başladığına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu durumun İç Anadolu Bölgesinde ekili tarım alanlarında şimdiden ciddi verim düşüşlerine neden olacağının görüldüğünü kaydetti.

Bölgede, hayatını tarımsal üretimden kazandıklarıyla idame ettiren büyük bir kesim zor bir içinde olduklarına işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Yüzde 40 ila yüzde 50 arasında verim kaybının yaşanacağını ve beklenen yağışların yağma süresinin gecikmesiyle beraber ürünlerinin tamamını kaybetme korkusu yaşayan çiftçiler destek beklemektedir” diye konuştu.

TOHUM TOPRAĞIN ALTINDA ÇIKAMADI

Özellikle çavdar ve buğday tarlalarında verim kayıplarının diğer ürünlere göre daha fazla olduğunun gözlemlendiğini anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tohumun gelişme evresinde olması gerekirken toprağın altına hapsolduğunu, çavdarda da durumun farklı olmadığını anlattı.

TARIM SİGORTASI OLSUN YA DA OLMASIN, KURAKLIKTAN ETKİLENEN TÜM ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI ERTELENMELİ

“Kuraklığın etkisiyle ürün verimleri düşen çiftçilerin zararlarını telafi edecek uygulamalara gidilmesi son derece önem taşımaktadır” diyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kanun Teklifinde şu ifadelere yer verdi:

“Nitekim tarımsal üretimin önemi düşünüldüğünde çiftçinin tarımsal üretimden uzaklaşmaya mecbur kalmaması için il ve ilçe hasar tespit komisyonlarının tespitlerde bulunmasının yanında ivedi bir şekilde ürünün en az yüzde 20 zarar gören çiftçilere destek olunması yerelde ve genelde tarımsal üretimin geleceği açısından son derece önemlidir. Kuraklık nedeniyle yaşanan maddi kayıpların bir nebze olsun telafi edilebilmesi için en az yüzde 20 oranında ürünü zarar gören çiftçilerin,Tarım Kredi Kooperatifi, T.C Ziraat Bankası A.Ş. , T.C Vakıfbank A.Ş. , T.C Halkbank A.Ş’ye olan kredi borçlarının 2 yıl süreyle herhangi bir faiz uygulanmadan ertelenmesi ülke tarımının geleceği açısından atılmış doğru bir adım olacaktır.”

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 20/06.1977 tarihli ve 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2022 ve 2023 yıllarında kuraklık nedeniyle tarım alanları, ürünleri, en az yüzde yirmi oranında zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin T.C. Vakıfbank A.Ş., T.C. Halkbank A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi, taksit vadesi, hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren doksan günlük bekleme süresi içerisinde olan tarımsal kredi borçlan, vadesinde, taksit vadesinde, hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden, taksit vadesinden, hesap devresinden itibaren iki yıl süreyle ertelenir.

(2) T.C. Vakıfbank A.Ş., T.C. Halkbank A.Ş., T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesaplarında kayıtlı veya kayıtlı olması gereken tarımsal kredi borçları ise bu Kanunun yayımı tarihini takip eden ayın birinci iş günü itibarı ile faiz tahakkuk ettirilmeksizin bu tarihten itibaren iki yıl süreyle ertelenir.

(3) Birinci fıkra kapsamındaki zararların karşılanmasında, üreticilerin 14/06/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında sigortalı olup olmadıklarına bakılmaz.”

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP