Arslan’a yeni görevinde başarılar diliyoruz…

Çocukluğu ve eğitim hayatı

Zühtü Arslan, 1 Ocak 1964’te, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluğu da, eğitim hayatı da bir gün üniversite için tercih zamanı gelene dek doğduğu topraklarda geçti. 1987’de, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştu…

Onun kariyeri için planladığı uzun vadeli pek çok düşünce vardı. Yüksek lisansını ve doktorasını yurt dışında yapma fırsatı da oldu. 1991-1996 yıllarında İngiltere’de bulunan Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisansını “İnsan Hakları ve Sivil Özgürlükler” alanında yaparken, yine doktorasını da burada, “Anayasa Hukuku” alanında tamamladı.

Arslan, 2002’de Doçent, 2007’de de nihayet Profesör unvanı ile kariyerini taçlandıracaktı. Ancak önünde yürüyeceği uzun bir yol vardı…

Kariyerinde adım adım

Arslan, aldığı eğitimin üzerine İnsan Hakları, Anayasa Hukuku, Siyaset Felsefesi, Hukuk ve Siyaset İlişkisi gibi birçok alanda görevlerde bulunacaktı. Bu konular üzerine birçok ulusal ve uluslararası akademik dergide makaleler de yayımladı…

2001’de bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde çalıştı. Profesörlük unvanı ile üniversitelerde alanında dersler de verdi. 2000-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde “Turkish Public Law”, 2003-2009 yılları arasında da Başkent Üniversitesi’nde “Hukuk ve Siyaset” başlıklı derslerin öğretimini yürüttü. Ayrıca 2009’da Polis Akademisi Başkanlığı’na atandı ve burada lisans ve lisans üstü düzeyde olmak üzere “İnsan Hakları”, “Anayasa Hukuku”, “Devlet Kuramları” derslerini verdi. Bir yandan da 2010’da başlamak suretiyle “Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliği” görevinde de bulundu…

Kitap yazdı

Arslan, öğretmenlik mesleğinin ve Profesörlük unvanını alana kadar geçen akademik süreci boyunca yazdığı makalelerden, akademik anlamda kitaplar da yazdı. Mesleğinin öğretilerini ve Hukukun kurallarını paylaşıyordu. Bu sürece 2003’te, “ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü” adlı kitabı derleyerek başladı. 2004’te “Constitutional Law of Turkey, The Hague, Kluwer Law International” adlı İngilizce bir yayımda ortak kitapta bulundu.

2005’te, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Din Özgürlüğü” ve bir de “Anayasa Teorisi” adlı kitapları yazdı. Yine aynı yıl, TESEV’in yürüttüğü “Türkiye’de Güvenlik Sektörü Almananak/2005 Projesi”nde, Arslan, “Hükümet” bölümünün yazımından sorumlu yazar olarak bulundu.

Arslan, TBMM’nin yürüttüğü “Parlamento Tarihi Projesi”nde de, “1957-1960 Dönemi”nden sorumlu yazar olarak yer almıştı. Bu kitap, “Türk Parlamento Tarihi (1957-1960)” adı ile 2010’da Ankara TBMM Yayınları’ndan 3 cilt şeklinde yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi Üyeliğ’ne seçildi

Arslan, “İnsan Hakları, Anayasa Hukuku, Siyasi Partiler Hukuku, Özgürlük ve Güvenlik İlişkisi, Hukuk ve Siyaset Arasındaki İlişki, Siyaset Felsefesi gibi birçok alanda makaleler ve bildiriler yayımlamıştı. Özellikle Anayasa Hukuku konusundaki bilgisi, bir dönem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde çalışması ve elbette bu alanda üniversitelerde ders verecek kadar donanımlı olmasından mütevellit, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından, 17 Nisan 2012’de, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun gösterdiği 3 aday arasından “Anayasa Mahkemesi Üyeliği”ne seçildi. Bu alanda sağlam adımlarla ilerleyecekti…

Anayasa Mahkemesi Başkanlık Seçimi

Hukukçu Haşim Kılıç, 2007’de Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine başlamıştı. 2015’te yapılan Anayasa Mahkemesi Başkanlık Seçimi’nde, Kılıç, yaş haddinden emekli oluyordu. Yerine seçilen isim Zühtü Arslan oldu. Arslan’ın 13 Mart’ta görevine başlaması gerekiyordu. Ancak Kılıç, emekliliğinin doluşuna bir ay kala, 10 Şubat 2015’te, kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Kılıç’ın bu ani emeklilik kararı ile Arslan’ın görevine başlaması da bir ay öne çekilmiş oldu.

Arslan, adım adım ilerlediği kariyerinde şimdi Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevindeydi…

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na ikinci kez seçildi

Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun uyarında, Başkan’ın 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına 2 ay kala seçimin sonuçlandırılması gerekiyordu. Başkan, Genel Kurul tarafından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla üyeler arasından seçiliyor; ayrıca görev süresi biten Başkanlar da tekrar aday olabiliyordu. Başkan seçilmek için üye tam sayısının bir fazlasını almak gerekiyordu…

2015’te görevine başlayan Arslan’ın da bu yıl 4 yıllık görev süreci doluyordu. Tekrar aday olan Arslan2ın karşısında, iki rakibi vardı: Rıdvan Güleç ve Kadir Özkaya.

Dün (24 Ocak) Genel Kurul’un yaptığı toplantılarda hiçbir üye gerekli çoğunluğu elde edemedi ve seçim bugüne (25 Ocak) sarktı. Ancak bugün yapılacak oylama öncesinde adaylardan Kadir Özkaya, çekildiğini bildirdi. Aslan ve Güleç arasında yapılan seçimde ise, 15 kişilik üye grubundan Arslan 9 üyenin oyunu alırken, Güleç 6 üyenin oyunu almıştı.

Böylece Zühtü Arslan, ikinci kez Anayasa Mahkemesi Başkanı oldu…

Kendisini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz…