İktisat Biliminde Teori Ve Kanunların Özellikleri

İktisat Biliminde Teori Ve Kanunların Özellikleri

ABONE OL
Mayıs 31, 2024 20:28
İktisat Biliminde Teori Ve Kanunların Özellikleri
0

BEĞENDİM

ABONE OL

İKTİSAT BİLİMİNDE TEORİ VE KANUNLARIN ÖZELLİKLERİ

1-Bir Sosyal Bilim olan İktisatta Kanunların Özellikleri: Doğal bilimlerde kanunlar deney yaparak test edilerek bulunur. Fakat iktisatta laboratuar toplumdur. Kanunların doğrulu belirli bir zaman kesiti içinde toplum gözlenerek ispatlanır. İstatistik çalışmalarında “Büyük Sayılar Kanunu” kullanılır.
-Pozitif iktisat değer yargılarına izin vermez
-Normatif iktisatta değer yargıları vardır
Teorilerin Kuruluş Aşamaları
-Gözlem
-Hipotez:Gözlemden hipoteze geçmede tümevarım kullanılır
-Hipotez Testi:Tümdengelim kullanılır
-Teori:Hipotez tüm ekonomik olaylarda doğrulanıyorsa teori olur
*Ekonomik teoriler değişebilir karakterdedir. Oysa doğal bilimlerde teoriler değişmez.

6-HER EKONOMİNİN ANA SORUNLARI

Kıtlıkla Savaş: ihtiyaçlarla kaynaklar arasındaki dengesizliği azaltarak refahı artırmak.
1-Tam Kullanım Sorunu
Tam İstihdam: Mevcut tüm üretim faktörlerinin üretime koşulmasıdır.
2-Etkin kullanım Sorunu: Mevcut kaynakların toplum ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde üretime koşulmasıdır. Bunun için 3 soruya yanıt aranmalıdır.
-Hangi mal, ne kadar üretilecek?
-Üretim hangi yöntemle gerçekleşecek?
-Üretim kimler için yapılacak?
*Üretimde etkinlik kıt kaynakların kullanım alanlarını değiştirerek üretimin mümkün olmadığı durumda gerçekleşir.
*Bölüşümde etkinlik, yeni bir düzenleme ile kimsenin daha zengin olmadığı durumdur.
*Üretimde ve bölüşümde etkinlik sağlanırsa ekonomik etkinlik sağlanmış olur.
3-Üretimi Artırmak: Üretim olanakları eğrisi teknoloji artarsa, üretim faktörleri artırılırsa sağa kayar ve üretim artar.

7-ANA EKONOMİK SORUNLAR VE EKONOMİK DÜZEN

Temel sorunların çözümünün kimler tarafından ve nasıl gerçekleştirildiğini incelemek gerekir.
1-Kapitalist Düzen ve Piyasa Mekanizması: Sınırsız mülkiyet hakkı ve serbest mukavele hakkı vardır. Kendi yararını maksimize etmeye çalışan birey ve firma toplum refahını da maksimize eder. Üretici ve tüketici piyasada buluşur, fiyat aracılığı ile anlaşır.(Fiyat Mekanizması) Piyasa mekanizması düzgün işlediği sürece ekonomide sorun olmaz. Devlet müdahalesine gerek yoktur.
-Piyasa Başarısızlığı: Görünmez el sayesinde her birey faydasını maksimize ederken toplumun sosyal refahını da maksimum yapacaktır. Ekonomi etkin çalışacaktır. Şu durumlarda etkinlik bozulur: Dışsallıklar, aksak rekabet, eksik bilgilenme, gelir dağılımındaki adaletsizlik.
2-Sosyalist Düzen ve Merkezi Planlama: Liberal kapitalist düzen ve uygulamalarına bir tepki olarak Marx tarafından teori oluşturulmuştur. Özel mülkiyet yoktur. Üretim kararları merkezi otorite tarafından alınır. Merkezi planlama ile tüm ekonomik sorunlar çözülecektir.
3-Karma Ekonomik Düzen ve Türkiye: Bu düzende kalkınmayı hızlandırmak için özel sektör de göz önüne alınarak kamu sektörü ekonomiye yön verir. Fiyat mekanizması yine işler fakat gerektiğinde devlet müdahale eder. Türkiye 1933-39 arası devletçilik uyguladı. 1950-60 arası liberal politika uyguladı. 1960-80 arası planlı karma düzen uygulandı. 1933-39 arası planlamada sadece sanayileşme hedeflenmişti. 1963’ten bu yana ise tüm ülkenin kamu ve özel olarak gelişmesi hedeflendi. Beş yıllık kalkınma planları kamu sektörü için emredici, özel sektör için yol gösterici oldu.
4-Serbest Piyasa Ekonomisi ve Türkiye: 1929 kriziyle piyasa mekanizmasını çalışmadığı görüldü. Keynes, devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini savundu.. tüm dünyada ve Türkiye’de 1970’e kadar bu uygulandı. 1970’te işsizlik ve enflasyon aynı anda yaşandı.(stagflasyon) Bunun üzerine yeni liberal görüşler ortaya atıldı. Türkiye’de de 1980’den itibaren yeni liberal politikalar uygulandı. Buna göre devlet piyasaya müdahale etmeyecek, monopollerle mücadele edecek, küçülecek, sıkı para politikası izleyecektir. Daha az devlet daha çok özel girişim olacaktır.
5-Ekonominin Teorik Çerçevesi: Mikroekonomi, ekonomik birimlerin kararlarını inceler. Makroekonomi, ulusal üretim ve gelir gibi konuları inceler.
Fiyat Teorisi: Hangi mal, ne kadar üretilecek
Üretici Teorisi: Hangi yöntemle üretilecek
Bölüşüm Teorisi: Üretim kimler için yapılacak
Refah Teorisi: Kaynakların etkin kullanımı

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP