Sıfatlarda Karşılaştırma (Comparison – Superlative)

Sıfatlarda Karşılaştırma (Comparison – Superlative)

ABONE OL
Nisan 17, 2024 05:14
Sıfatlarda Karşılaştırma (Comparison – Superlative)
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Sıfatlarda Karşılaştırma ( Comparison – Superlative )

II- More…….than/….er than: Daha

A) İki ve ikiden fazla heceli sıfatlarda kıyaslama yapmak için kıyaslama yaptığımız özellik-sıfat more ve than kelimelerinin arasına getirilir.

This e-mail is more urgent than the other e-mail. Bu e-posta diğer e-postadan daha acil.

“ Imagination is more important than knowledge. “ Albert Einstein (Hayalgücü bilgiden daha önemlidir.)

Your question is more difficult than his question. – Senin sorun onun sorusundan daha zor.

B) Tek heceli sıfatlarda kıyaslama yapmak için sıfatın sonuna –er than eki gelir.

Fuel oil is cheaper than petrole. (Mazot benzinden daha ucuzdur.)

”I need a bigger glass than this one.” (Bundan daha büyük bir bardağa ihtiyacım var.)

“She is 5 years older than her husband.” (O kocasından 5 yaş daha yaşlı.)

III- The most…………/the…….est: En
A) İki ve ikiden fazla heceli sıfatlar için en üstün olduğunu söylemek istediğimizde bu sıfatın başına the most kelimeleri getirilir.

You are the most successful student. – Sen en başarılı öğrencisin.

The first question is the most difficult one in the exam. – İlk soru sınavdaki en zor olanıydı.

Istanbul is the most crowded city in Turkey. – İstanbul Türkiye’deki en kalabalık şehirdir.

B) Tek heceli sıfatlar için en üstün olduğunu söylemek istediğimizde sıfattan önce the gelir, sıfata –est eki getirilir.

The Nile is the longest river in the world. Nil dünyadaki en uzun akarsudur.

How can I go to the nearest grocer? – En yakın bakkala nasıl gidebilirim?

You were wearing the nicest costume in the performance. – Gösterideki en hoş kostümü giyiyordun.

 

Yukarıda belirttiğimiz kuralların dışına çıkan düzensiz sıfatlar:
Comparative ( Daha ) Superlative ( En )
Bad
Worse
Worst
Good
Better
Best
Little
Less
Least
Many / Much
More
Most
Old
Older
Elder (sadece insanlarda)
Oldest
Eldest
Far
Farther(sadece uzaklıkta)
Further(daha geniş kapsamlı)
Distance-Farthest
Furthest

I’ ve got a better idea. Benim daha iyi bir fikrim var.

My mother is the best mother in the world. – Benim annem dünyadaki en iyi annedir.

The conditions the poor are living in are worse than we think. Fakirlerin yaşadığı koşullar düşündüğümüzden daha kötü.

Which of you has made the most mistakes? Hanginiz daha fazla hata yaptı?

We spent less money than we though. – Düşündüğümüzden daha az para harcadık.

 

YAZIM KURALLARI

a) -e harfi ile biten sıfatlar ile karşılaştırma yaparken sadece –r/-st getirilir.

“You should keep this in a safer place.” (Bunu daha güvenli bir yerde tutmalısın.)

b) –y harfi ile biten sıfatları karşılaştırma yaparken kullanmak istediğimizde –y harfi düşer yerine –ier gelir veya –iest gelir.

“This question is easier than the previous one.” (Bu soru öncekinden daha kolay.)

“I think Beyaz is the funniest man on television.” (Bence Beyaz Televizyondaki en komik adam.)

c) Sonu sesli harf+sessiz harf ile biten sıfatlar (w,y ile bitenler hariç) ile karşılaştırma yapmak istediğimzde sıfatın sonundaki sessiz harf+-er/sessiz harf+ -est getirilir.

“Today is hotter than yesterday.” ( Bugün dünden daha sıcak.)

“Konya is the biggest city in Turkey.” (Konya Türkiye’deki en büyük şehirdir. )

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP