Felek

Felek

ABONE OL
Nisan 16, 2024 15:05
Felek
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Yıldızların döndükleri gök. Çoğulu eflâk’dır. Rağıb, müfredatında aynı kelimeyi yıldızların cereyan ettikleri (aktıkları) yer olarak tarif etmiştir; fakat asıl anlatılmak istenen, yıldızların yörüngesi demek olan göktür. Felek kelimesinin kendisi de yıldızları deveran eden gök için kullanılır.

Felek, astronomi ile ilgili bir terim olup, müstedir (yuvarlak) hareketlerle akan dünya küresi ve bu kürenin mıntıkası, ay ve güneşle beraber seyyarelerden (gezegenler) her birinin hareket ettiği yörüngesi anlamına gelir (Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I/596).

Felek kelimesi Kur’an-ı Kerîm’de iki yerde geçmektedir. Bunlardan birincisi “O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı… yaratandir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir” (el-Enbiyâ, 21/33). İkincisi de “Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Bunların her biri belli bir yörüngede yüzmeğe (akıp gitmeğe) devam ederler” (Yâsin, 36/40) şeklinde zikredilmektedir.

Birinci ve ikinci ayette “her biri bir yörüngede yüzmektedir” Yani yürüyüp gitmektedir, denildiğine göre sadece güneş ve ayın değil tüm gök cisimlerinin kendi yörüngelerinde yüzdüklerini (akıp gittiklerini) durgun ve sabit olmadıklarını ifade etmektedir (Mevdûdî, Tefhim, III/279).

Yâsin suresinde de şu güzel açıklamayı görüyoruz: Burada “hepsinin aynı felekte yüzdükleri” şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Böylece dört hakikata birden işaret olunmaktadır:

1- Sadece güneş değil, ay, yıldızlar, gezeğenler, samanyolu vs. hepsi de hareket etmektedirler.

2- Bunların her birinin ekseni ayrı ayrıdır.

3- Felekler değil yıldızlar, gezeğenler hareket etmektedirler.

4- Bunlar suda herhangi bir maddenin görünüşü gibi fezada da yüzmektedirler.

Elbette ki bu ayet ile âstronomi bilgisi vermek istenmemektedir. Burâda insanlar sadece düşünmeye davet ediliyorlar; Yani sizler yeryüzünden gökyüzüne değin, nereye bakarsanız bakın, Allah’ın ayetlerini görürsünüz; ve hiç bir varlığın Allah’a ortak koştuğuna-dair bir emare bulamazsınız (Mevdûdî, Tefhim, IV, 524-525).

Felek sözcüğü mecâzı olarak bazı ifadelerde de kullanılmıştır.

Hoş vakit geçirmek anlamına “felekten bir gün çalmak”; düşkün, talihsiz anlamına “felekzede”; ümitsizliğe düşmek için “feleğe küsmek”; her türlü zorluklara uğramış tecrübe sahibi için “feleğin sillesini yemek” gibi ifadeler kullanılmaktadır (Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I/596-597).

Neyşabûri’nin zikrettiği görüşler de gerçekten ilginçtir: Ulema feleğin hakikatında ayrı görüşler ortaya koymuşlardır. el-Kelbiye göre felek, bir su küresidir ki onda yıldızlar yüzer. Zira Allah bu kelimeden sonra “Yüzerler” sözünü getirmiştir; yüzme ise suda yapılır

Hukemaya göre felek küre şeklinde bir cisimdir, ne ağırdır ne de hafif… (Neyşabûrî, Garaibü’l-Kur’an, XVII/19-20).

M. Hamdi Yazır’ın açıklaması da şudur: Felek devreden sürekli dönen şey olduğuna göre, bazıları onu devreden bir cisim saymışlar ki bunlar zamanlarının fen anlayışına kapılmış görünüyorlar. Halbuki felek, yıldızların yörüngesi diye tarif edilmiştir ki, sırf riyazî (matematiksel) bir ifadedir. Burada eski fennî nazariyeyi iptal söz konusudur. Çünkü eskiler güneş ve ayı felek hareket ettiriyor diyorlardı. Halbuki burada her birinin döndüğü birer mihveri olduğu açıklanıyor. Demek ki bugün, bu ve benzeri ayetlerde Kur’an’ın fenne karşı büyük bir zaferini okuyoruz (M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, 5/3354-3355).

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP